Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem 240701-240804

LÄS MER

Fyll i nedanstående uppgifter, detta för att vi ska kunna planera föra ditt barn så bra som möjligt. Ange om du har behov av omsorg kvällar och/eller helger. För att erhålla plats i sommarverksamheten ska arbetsintyg/studieintyg medfölja denna ansökan. Vid anmälan till fritids ska schema bifogas. Sommarfritids tar inte emot barn till arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare.


Har du barn till båda verksamheterna gör du två ansökningar.

Senast 31 maj 2024 vill vi ha din anmälan.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa