Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem 2023

LÄS MER

Fyll i nedanstående uppgifter, detta för att vi ska kunna planera föra ditt barn så bra som möjligt. Ange om du har behov av omsorg kvällar och/eller helger. För att erhålla plats i sommarverksamheten ska arbetsintyg/studieintyg och schema medfölja denna ansökan. Sommarfritids tar inte emot barn till arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare.


Har du barn till båda verksamheterna gör du två ansökningar med medföljande schema.

Senast 31 maj 2023 vill vi ha din anmälan.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system som till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa