Schemaläggning för timvikarier

LÄS MER

Du som är timanställd vid Kalix kommun kan här logga in i schemaläggaren där du anger vilka tider som du är tillgänglig för arbete.

Kalix kommuns bemanningspersonal matchar därefter din tillgänglighet mot de behov som finns i verksamheten. Om tillgänglighet och behov matchar varandra kan du bli uppbokad i
systemet. Som bekräftelse får du ett SMS för varje bokning. Detta innebär att du bör ha tillgång till mobiltelefon.