Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (18)

  • Anmälan om fastighetsnära insamling i flerbostadshus

   Från och med 1 januari 2024 får kommunen ansvar att samla in papper-, plast-, metall- samt glasförpackningar. I denna E-tjänst anmäler ni om ni har fastighetsnära insamling som ni behöver få hämtat.

   Uppgifterna i E-tjänsten ligger till grund för ersättningen ni får från kommunen för insamlingen. Ersättningen utgår som en rabatt på er renhållningsfaktura. För att få rabatten ska hushållen ha möjlighet att sortera ut alla fraktioner. Kontroll kan komma att göras.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Kalix kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Anmälan om trasigt sopkärl

   Här kan du anmäla om ditt sopkärl är trasigt – byte av lock, hjul och soptunna.

  • Ansök om ny adress

   Adresser är viktiga för att tex räddningstjänst och ambulans snabbt ska hitta i kommunen

   Saknar du adress till t.ex sommarstugan eller annan plats så kan du här ansöka om en adress.

   Exempel på adresser som många gånger saknas är exempelvis adresser till sommarbostäder, fritidsanläggningar, badplatser m.m.

  • Ansökan om bygglov

   Här hittar du information om och de handlingar som behövs för att söka bygglov.

  • Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare och/eller person med betydande inflytande här.

  • Brandfarlig vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Egensotning

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Flyttanmälan vatten och renhållning

   Här kan du som säljer en fastighet göra en anmälan om ägarbyte för både vatten och renhållning. Anmälan bör göras i god tid innan ägarbytet sker.

  • Karta

   Här kan du hitta information som är till hjälp exempelvis när du vill ha underlag till ditt bygglov eller bara se hur det ser ut runtom i samhället.

  • Lediga tomter

   Här kan du se Kalix kommuns lediga tomter och information om pris med mera, via en interaktiv karta.

  • Mätaravläsning

   Här kan du lämna in uppgifter om din vattenförbrukning.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Värmepump - anmälan och tillstånd för installation av värmepump

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Tänk på att du inte får påbörja borrningen/installationen innan du fått ett positivt beslut från Kalix kommun (beroende på arbetsbelastningen kan det ta upp till 6 veckor).

  • Ändrat behov av avfallskärl

   Här kan du ändra storlek eller antal avfallskärl.

  Interna e-tjänster (1)

  • Schemaläggning för timvikarier

   Du som är timanställd vid Kalix kommun kan här logga in i schemaläggaren där du anger vilka tider som du är tillgänglig för arbete.

  Kommun och politik (5)

  • Digitala nämnden

   Här kan du som är politiker, både ordinarie och ersättare, ta del av alla ärendelistor, beslutsunderlag och protokoll för olika politiska sammanträden.

  • Förtroendemannaregistret

   I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du uppgifter om sammansättningen i kommunens alla nämnder, bolag och stiftelser. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

  • Jag vill göra ändringar gällande en faktura från Kalix kommun

   Här kan du skicka in en ansökan om anstånd, ändra din fakturaadress eller bestrida en faktura från Kalix kommun. Anstånd betyder att man skjuter fram betaldatumet. Om du fått en felaktig faktura kan du bestrida den.

  • Samtycke om användning av bildmaterial

   I enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) har Kalix kommun tagit fram samtyckesblanketter som ska användas av anställda som ämnar publicera bilder på människor i någon av Kalix kommuns kanaler. Du som skriver på samtycker till att dina personuppgifter i form av bildmaterial (film och fotografier) får användas för publicering i specificerade kanaler, för Kalix kommun.

  • Synpunkter och klagomål

   Kalix kommun arbetar för en nära kontakt med kommunens invånare. Dina synpunkter - positiva som negativa - är viktiga. Gör din röst hörd, och hjälp oss att göra ett bättre jobb!

  Kultur och fritid (3)

  • Ansökan om byapeng

   Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd. Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för majoriteten i byn och syftar till utveckling för byn/bygden kan söka byapeng. Den sökande bör därför beskriva hur föreningen blivit utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras om det finns flera sökande från samma by.

  • Bibliotekstjänster

   Här kan du se dina lån på biblioteken, låna e-böcker med mera. Du behöver lånekortsnummer och pinkod.

  • Föreningsregister

   Sök bland föreningar i Kalix kommun.

  Näringsliv och arbete (9)

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

  • Anmälan om hämtning av avfall för samlokaliserad verksamhet

   Anmälan gäller bara samlokaliserade verksamheter, alltså verksamheter som ligger i ett flerbostadshus och nyttjar samma kärl som hushållen.

  • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

   Här kan du ansöka om nytt stadigvarande serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker.

  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, anmälan

   Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  • Lediga jobb

   Här listar vi alla lediga jobb hos Kalix kommun och du kan ansöka digitalt. Välkommen med din ansökan.

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Upphandling och inköp

   Kalix kommun köper varor och tjänster för cirka 200 000 000 kronor varje år. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill bli en av våra leverantörer samt lämna in anbud i aktuella upphandlingar.

  Samhälle och gator (3)

  • Anmälan om uppehåll i sophämtning

   Här kan du som medborgare beställa uppehåll i din sophämtning om du ska vara bortrest under en längre period. Uppehållet måste vara längre än tre månader men mindre än 12 månader.

  • Felanmälan

   Kalix kommuns e-tjänst för felanmälan är det bästa sättet att rapportera in fel och ärenden som inte är av akut art. Ärenden dokumenteras då direkt i felanmälningssystemet och du får ett kvitto på att din anmälan är mottagen. Via vår e-tjänst kan du rapportera fel inom kommunala fastigheter, fastigheter och lokaler som används inom kommunens sociala verksamhet och inom gator, vägar, vatten- och avloppsledningar samt anläggningar.

  • Grävtillstånd

   Du behöver tillstånd för att gräva och schakta i kommunens mark. Beställaren av grävarbetet ska ansöka senast 10 arbetsdagar före arbetet påbörjas. Vid större områden kan längre tid krävas. Efter att dessa uppgifter kommit in till Kalix kommun tas beslut om tillståndet. Arbetet på kommunens mark får inte påbörjas förrän kommunen beviljat grävtillståndet.

  Stöd och omsorg (13)

  • Ansökan om försörjningsstöd

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

    

    

  • Ansökan om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

   Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

  • Ansökan om Kalix kommuns stipendium inom vård- och omsorgsområdet

   Här kan du ansöka om 2024 års stipendium inom vård- och omsorgsområdet. Stipendiet är 5000 kr, instiftat av Socialförvaltningen, Kalix kommun.

  • Ansökan om stöd och hjälp för riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik

   Här kan du själv ansöka om stöd och hjälp för riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik.

  • Ansökan om överförmyndarens samtycke

   Här kan du ansöka om överförmyndarens samtycke.

  • Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

   Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, boende med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser.

  • Familjerådgivningen

   Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp att samtala kring svårigheter.

   Vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Vid behov erbjuder vi tolk.

    

  • Föräldrasupporten

   Till Föräldrasupporten kan du vända dig som förälder eller närstående till barn eller ungdomar i åldern 0-18 år. Vi erbjuder bland annat enskilda samtal och föräldrakurser.

   Hos oss får du coachning och vägledning kring utmaningar i vardagen och hur du kan bemöta ditt barn eller ungdom i olika situationer under hela uppväxten.

  • Inför fastställande av fader- eller föräldraskap

   Fyll i alla uppgifter så bokar vi in en tid för fastställande av fader- eller föräldraskap.

  • Intresseanmälan - Tallkronan

   För dig som är 65+ och är skriven i Kalix kommun erbjuder Kalix kommun moderna, fräscha och bekväma lägenheter med närhet till hälsocentral, butiker, friluftsliv, kultur och nöje. Låter det intressant? För att få en plats på Tallkronan, boendet med det lilla extra, gäller följande generella kriterier: du är 65 år eller äldre, du får inte ha missbruksproblematik och dina eventuella vård- och omsorgsbehov kan tillfredsställas med hjälp av hemtjänstinsatser.

   OBS! För tillfället finns inga lediga lägenheter men du kan fortfarande lämna in en intresseanmälan för framtiden.

  • Orosanmälan barn och unga - gör anmälan som tjänsteperson

   Du som är tjänsteperson och hyser misstanke om att ett barn far illa är enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldig att upprätta en anmälan till socialtjänsten. Mer information om din anmälningsplikt hittar du på socialstyrelsen.se Du är annars välkommen att ringa socialtjänstens mottagningsenhet på telefonnummer 072-2464144 för konsultation.

   Om du gör anmälan som tjänsteperson på Kalix kommun ser vi gärna att du går in via Kalix kommuns intranät så att du loggas in i din yrkesroll och kan få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

   Orosanmälan  via denna e-tjänst tas emot under kontorstid. OBS! Om du tror att barnet befinner sig i akut fara, ring Socialförvaltningen via Kalix kommuns växel på 0923-650 00 (kontorstid vardagar) eller 112 (övrig tid).

  • Orosanmälan gällande personer med riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik

   Om du känner oro för att personer över 20 år far illa med anledning av riskbruk, missbruk och beroende eller är utsatta för våld är det viktigt att du berättar det för oss som har möjlighet att erbjuda stöd och hjälp. Orosanmälan via denna e-tjänst tas emot under kontorstid. Sedan blir det vår, Individ- och familjeomsorgens, uppgift att kontakta den person din anmälan gäller.

  Utbildning och förskola (16)

  • Anmälan om längre vistelse utomlands

   Detta är en e-tjänst där du som vårdnadshavare kan ansöka om upphörande av skolplikt avseende längre utlandsvistelse. Du legitimerar dig med BankID. Om du inte har BankID kan du ansöka genom att fylla i blankett för upphörande av skolplikt – längre utlandsvistelse. Tryck på "hämta blankett" för att ladda hem PDF-filen, sedan kan du skriva ut och fylla i denna, var noga med att fylla i allt som efterfrågas.

  • Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem 240701-240804

   Sommarförskola och sommarfritids 2024 pågår under tiden 230703-230806
   på Lyrans förskola, Centrumskolans fritidshem och Skolbackens förskola i Töre.

   Sista ansökningsdag är den 31 maj 2023.

  • Ansök om barnsomsorg

   Här kan du som är folkbokförd vårdnadshavare i kommunen ansöka om förskole-/fritidshemsplats, redovisa och ändra inkomst samt avsluta placering. Denna e-tjänst kräver att du har en e-legitimation för säker underskrift.

  • Ansökan om godkännande för att utöka antalet platser i fristående förskola och fritidshem

   En förskola, ett fritidshem eller en öppen fritidsverksamhet som redan innehar ett godkännande men som av olika anledningar önskar utöka platserna ska ansöka om ett nytt godkännande. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Observera att följande avgifter för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem gäller:
   a) 25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem.
   b) 15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
   c) 15 000 kronor för ansökan om ägarbyte.

  • Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet (friskolor, fria förskolor med flera)

   Ansökan ska följa kommunens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag samt göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att en komplett ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen är vår målsättning att utredningstiden ska vara högst fyra (4) månader. Kalix kommun kan komma att kräva ytterligare uppgifter från sökanden, utöver det som framgår i blanketten. Beslut om godkännande fattas av Utbildningsnämnden.

  • Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

   Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang där eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Folkbokföringsadressen avgör skolplaceringen och rättigheten till skolskjuts men vid växelvis boende är eleven berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna givet att rådande avståndsregler uppfylls. Rätten till skolskjuts gäller endast om vårdnadshavaren är folkbokförd i kommunen vilket medför att eleven endast har rätt till skolskjuts inom kommunen. Särskild ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår och kommunen gör alltid en individuell bedömning av varje enskilt fall.

   Observera att skolskjuts vid växelvis boende inte gäller till och från fritidshem. Gymnasieelev beviljas inte skolkort vid växelvis boende.

  • Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd

   Här kan friskolor och kommuner ansöka om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd. Ansökan lämnas in senast den 31 oktober för nästkommande kalenderår. Beslut om tilläggsbelopp fattas senast den 1 december gällande vårterminen kommande kalenderår och den 1 juni gällande höstterminen, under förutsättning att fullständig ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen. Läs Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

  • Ansökan till gymnasiet

   Här kan du ansöka till gymnasiet, Furuhedsskolan, i Kalix.

  • Ansökan till Kulturskolan

   Här kan du ansöka till Kulturskolans grupper och ämnen via webben. Du kan också säga upp din plats i Kulturskolan via e-tjänsten. Tjänsten är öppen för alla, och kräver inte inloggning med användarnamn eller lösenord.

  • Fronter - lärplattform för vuxeutbildningen i Kalix

   Fronter är en webbaserad lärplattform som används inom Kalix kommuns vuxenutbildning. I Fronter kan du arbeta tillsammans med andra på webben.

  • Inackorderingsstöd

   Här kan du göra en ansökan om inackorderingsstöd från Kalix kommun.

  • Modersmålsundervisning/minoritetsspråksundervisning - ansökan

   För att vara berättigad till modersmålsundervisning ska:

   • språket användas som dagligt umgängesspråk i hemmet (undantag minoritetsspråk och adoptivbarn)
    och
   • eleven ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål (undantag minoritetsspråk).
  • Pendlingsbidrag för studenter

   Här kan du som bor i Kalix och pendlar med kollektivtrafik till studier vid universitet, högskola, komvux eller folkhögskola utanför orten ansöka om pendlingsbidrag, förutsatt att motsvarande utbildning inte erbjuds i Kalix kommun och att pendlingsavståndet anses vara rimligt.

  • SchoolSoft - en lärplattform för grundskolor och gymnasie

   Kalix kommuns grundskola och gymnasium använder den internetbaserade lärplattformen SchoolSoft i sitt dagliga arbete. E-tjänsten underlättar kommunikation och information mellan föräldrar, elever och skolpersonal. I verktyget kan man bland annat se schema, studieplaner, betyg, närvaro samt anmäla frånvaro och kommunicera med skolans personal.

  • Val och byte av skola

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen, flyttar till annan kommun eller byter skola eller förskoleklass inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.