Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Kalix kommun arbetar för en nära kontakt med kommunens invånare. Dina synpunkter - positiva som negativa - är viktiga. Gör din röst hörd, och hjälp oss att göra ett bättre jobb!

Inkomna synpunkter skickas till berörd verksamhet, och om du uppger dina kontaktuppgifter får du även besked om vad som händer i ditt ärende. Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp.