Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden har en skyldighet att tillgängliggöra inlämnade uppgifter digitalt. Du hittar dessa uppgifter på www.kalix.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa