Orosanmälan barn och unga - gör anmälan som privatperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa. När du använder e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation vilket innebär att du inte kan vara anonym. Vill du göra en orosanmälan anonymt måste du lämna in din orosanmälan via papper eller telefon. Vi tycker dock att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn.

Orosanmälan  via denna e-tjänst tas emot under kontorstid. OBS! Om du tror att barnet befinner sig i akut fara, ring Socialförvaltningen via Kalix kommuns växel på 0923-650 00 (kontorstid vardagar) eller 112 (övrig tid).

Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker, utan du ska kontakta oss utifrån den oro som du har. I lagtexten uttrycks det som att du ska ha "fått kännedom om". Det räcker alltså med att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa.

Sedan blir det vår, Individ- och familjeomsorgens, uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett beslut om vi ska inleda en utredning eller inte. Det kan till och med vara så att det är just dina uppgifter som blir den viktiga pusselbiten som vi behöver för  att kunna hjälpa ett barn!

Läs mer om orosanmälan på kalix.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa