Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang där eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Folkbokföringsadressen avgör skolplaceringen och rättigheten till skolskjuts men vid växelvis boende är eleven berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna givet att rådande avståndsregler uppfylls. Rätten till skolskjuts gäller endast om vårdnadshavaren är folkbokförd i kommunen vilket medför att eleven endast har rätt till skolskjuts inom kommunen. Särskild ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår och kommunen gör alltid en individuell bedömning av varje enskilt fall.

Observera att skolskjuts vid växelvis boende inte gäller till och från fritidshem. Gymnasieelev beviljas inte skolkort vid växelvis boende.

Ordinarie skolskjuts är skjuts mellan folkbokföringsadress och elevens placeringsskola. Folkbokföringsadress styr vilket upptagningsområde och placeringsskola eleven tillhör. Ordinarie skolskjuts beställs av kommunen för elever som är berättigade enligt kommunens skolskjutsregler och behöver inte ansökas av vårdnadshavaren.

Läs Kalix kommuns skolskjutsregler
 

 

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa