Anmälan om fastighetsnära insamling i flerbostadshus

LÄS MER

Från och med 1 januari 2024 får kommunen ansvar att samla in papper-, plast-, metall- samt glasförpackningar. I denna E-tjänst anmäler ni om ni har fastighetsnära insamling som ni behöver få hämtat.

Från 2027 är det obligatorisk med fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar för både en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus.

Mellan 1 jan 2024–31 dec 2026 använder Kalix kommun auktoriserade entreprenörer för att hämta avfallet. Varje fastighetsägare eller BRF skriver kontrakt med en av de auktoriserade entreprenörerna. Listan på anslutna entreprenörer ligger på kommunens hemsida.

Uppgifterna i E-tjänsten ligger till grund för ersättningen ni får från kommunen för insamlingen. Ersättningen utgår som en rabatt på er renhållningsfaktura. För att få rabatten ska hushållen ha möjlighet att sortera ut alla fraktioner. Kontroll kan komma att göras.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombudet
dataskyddsombud@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa