Upphandling och inköp

LÄS MER

Kalix kommun köper varor och tjänster för cirka 200 000 000 kronor varje år. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill bli en av våra leverantörer samt lämna in anbud i aktuella upphandlingar.

När Kalix kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader görs detta enligt Lagen om offentlig upphandling som anger hur upphandlingar och inköp ska genomföras. Kalix kommun ska också följa kommunstyrelsens mål om att använda skattemedlen kostnadseffektivt.