Förtroendemannaregistret

LÄS MER

I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du uppgifter om sammansättningen i kommunens alla nämnder, bolag och stiftelser. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Vill du kontakta en politiker direkt i en viss fråga? Du kan komma i kontakt med alla Kalix kommuns förtroendevalda politiker via förtroendemannaregistret.