Samtycke om användning av bildmaterial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) har Kalix kommun tagit fram samtyckesblanketter som ska användas av anställda som ämnar publicera bilder på människor i någon av Kalix kommuns kanaler. Du som skriver på samtycker till att dina personuppgifter i form av bildmaterial (film och fotografier) får användas för publicering i specificerade kanaler, för Kalix kommun.

Om det enbart handlar om publicering i grundlagsskyddade medier (till exempel publicering i en bok eller tidning som utges) faller hanteringen under undantaget som gäller grundlagsskyddade medier. Se artikel 85 GDPR. Inget samtycke behövs i dessa fall.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa