Värmepump - anmälan och tillstånd för installation av värmepump

LÄS MER

Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Anmälan krävs för värmepump för ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepump är inte anmälningspliktig. 

Med e-tjänsten kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänst för att anmäla värmepump för ytjordvärme, bergvärme och sjövärme.

Tillstånd behövs om värmepumpen ska vara belägen inom vattenskyddsområde. Tillstånd söks genom att frågan "Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?" besvaras med ett "Ja".

Observera att du behöver lämna in din anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet.

Vid anmälan om att installera värmepump tas en prövningsavgift ut.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa