Ansökan om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa