Felanmälan

LÄS MER

Kalix kommuns e-tjänst för felanmälan är det bästa sättet att rapportera in fel och ärenden som inte är av akut art. Ärenden dokumenteras då direkt i felanmälningssystemet och du får ett kvitto på att din anmälan är mottagen. Via vår e-tjänst kan du rapportera fel inom kommunala fastigheter, fastigheter och lokaler som används inom kommunens sociala verksamhet och inom gator, vägar, vatten- och avloppsledningar samt anläggningar.

Anmäl fel utanför kommunens ansvar:
Smutsiga och överfulla återvinningsstationer anmäler du till FTI
Elavbrott anmäler du till Vattenfall
Avbrott på det fasta telefonnätet anmäler du till Telia