Ansökan om bygglov

LÄS MER

Här hittar du information om och de handlingar som behövs för att söka bygglov.

När du planerar att bygga

Vad krävs i samband med att du ska bygga eller riva? ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Regler när det gäller byggande finns till för att skydda vår hälsa och miljö. Skapa bra tillgänglighet, trygga miljöer och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Ta gärna kontakt med oss via bygg-ochmiljo@kalix.se