SchoolSoft - en lärplattform för grundskolor och gymnasie

LÄS MER

Kalix kommuns grundskola och gymnasium använder den internetbaserade lärplattformen SchoolSoft i sitt dagliga arbete. E-tjänsten underlättar kommunikation och information mellan föräldrar, elever och skolpersonal. I verktyget kan man bland annat se schema, studieplaner, betyg, närvaro samt anmäla frånvaro och kommunicera med skolans personal.

Inloggningsuppgifter för Furuhedsskolans elever distribueras via mentor. Vårdnadshavare som saknar inloggningsuppgifter kontaktar Furuhedsskolans administration på telefon 0923-650 00 (växel).

Inloggningsuppgifter för grundskolans elever och vårdnadshavare distribueras via mentor.