Ansökan om uppskjuten skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen som blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i grundsärskolan. Efter begäran av ett barns vårdnadshavare kan ett barn beviljas att skolplikten skjuts upp ett år om det finns särskilda skäl. Ansökan om uppskjuten skolplikt bör göras senast den 15 januari det år barnet fyller sex år. Handläggningstiden är en månad från det att komplett ansökan kommit in till utbildningsförvaltningen. I samband med ansökan om uppskjuten skolplikt ska vårdnadshavare söka skola för sitt barn.

Frågor om e-tjänsten

Charlotte Sundqvist
charlotte.sundqvist@kalix.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa