Pendlingsbidrag för studenter

LÄS MER

För att Kalixbor ska kunna vidareutbilda sig utan att flytta från orten, och för att främja hållbart resande, subventionerar Kalix kommun nu mer 100 procent av kostnaden för kollektivtrafikresor för de som studerar på annan ort.

Här kan du som bor i Kalix och pendlar med kollektivtrafik till studier vid universitet, högskola, komvux eller folkhögskola utanför orten ansöka om pendlingsbidrag, förutsatt att motsvarande utbildning inte erbjuds i Kalix kommun och att pendlingsavståndet anses vara rimligt.

Pendlingsbidrag utgår med 100 procent av styrkt kostnad med maximalt nio kort per studieår förutsatt att:

  • den studerande är mantalsskriven i Kalix kommun
  • den studerande inte övernattar på studieorten
  • studieorten ligger inom rimligt pendlingsavstånd*
  • bedrivna studier ligger inom ovan beskriven ram
  • styrkt kostnad avser bussresor och inte är retroaktiv (principen billigaste färdmedlet ska användas)

* Rimligt pendlingsavstånd har bedömts vara en omkrets på cirka 20 mil. Studieort i Skellefteå har som exempel bedömts vara ett gränsfall för godkännande. Bedömningen bygger på en rimlighetsbedömning rent tidsmässigt då mellanliggande övernattning inte får ske på studieorten och resan ska vidtas med buss.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa