Ansökan om Kalix kommuns stipendium inom vård- och omsorgsområdet

LÄS MER

Som elev inom Vård- och Omsorgsprogrammet, årskurs 3 vid Furuhedsskolan i Kalix, är du behörig sökande.

Stipendiet ska användas till förkovran vars inriktning är mot människor med behov av stöd och hjälp samt hälsa.

Som stipendiat förbinder du dig att inom ett år efter stipendieutdelningen redovisa hur stipendiet har använts. Bifoga gärna ett kort personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill använda stipendiet så som du beskriver nedan.

 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 25/5-2023

Personuppgiftsansvarig

Kalix Kommun dataskyddsombud
dataskyddsombud@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa