Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, boende med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa