Ansökan om överförmyndarens samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke till:

  • Placering av tillgångar
  • Köp av fastighet eller bostadsrätt
  • Försäljningar av fastighet eller bostadsrätt
  • Nyttjande av fast egendom
  • Lån eller pantsättning
  • Drivande av rörelse
  • Bodelning eller arvskifte
  • Annan åtgärd

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombudet
dataskyddsombud@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa