Val och byte av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen, flyttar till annan kommun eller byter skola eller förskoleklass inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa