Anmälan om längre vistelse utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta är en e-tjänst där du som vårdnadshavare kan ansöka om upphörande av skolplikt avseende längre utlandsvistelse. Du legitimerar dig med BankID. Om du inte har BankID kan du ansöka genom att fylla i blankett för upphörande av skolplikt – längre utlandsvistelse. Tryck på "hämta blankett" för att ladda hem PDF-filen, sedan kan du skriva ut och fylla i denna, var noga med att fylla i allt som efterfrågas.

 

Alla barn som bor i Sverige ska, enligt svensk lag, gå i skola. Detta kallas för skolplikt. Därför behöver du som vårdnadshavare göra en anmälan till oss på utbildningsförvaltningen om ditt barn ska flytta utomlands eller vara utomlands under en längre period, minst en månad. Vi behöver den här informationen för att bedöma om ditt barn kommer fortsätta att ha skolplikt i Sverige eller inte. 

 

Vi behöver även få intyg som kan styrka utlandsvistelsen. Exempel på intyg kan vara arbetsgivarintyg, tjänstledighetsansökan o.s.v. bifoga dessa när du fyller i ansökan.

 

För att vi ska hinna ta beslut om din anmälan behöver du lämna den till oss minst tre månader innan skolgången utomlands. Du ska alltid skicka med ett intyg om att ditt barn har fått en plats i en skola under utlandsvistelsen. Utbildningsförvaltningen kommer att kontrollera var eleven går i skolan under utlandsvistelsen.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa