Ansökan om stöd och hjälp för riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du själv ansöka om stöd och hjälp för riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa