Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd

LÄS MER

Här kan friskolor och kommuner ansöka om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd. Ansökan lämnas in senast den 31 oktober för nästkommande kalenderår. Beslut om tilläggsbelopp fattas senast den 1 december gällande vårterminen kommande kalenderår och den 1 juni gällande höstterminen, under förutsättning att fullständig ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen kan komma att kräva in ytterligare uppgifter från sökanden, utöver det som framgår i e-tjänsten. Bidraget utbetalas med en tolftedel varje månad från och med datum för ansökan.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa