Familjerådgivningen

LÄS MER

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp att samtala kring svårigheter.

Vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Vid behov erbjuder vi tolk.

 

Personuppgiftsansvarig

Kalix Kommun Dataskyddsombud
dataskyddsombud@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa