Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet (friskolor, fria förskolor med flera)

LÄS MER

Ansökan ska följa kommunens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag samt göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att en komplett ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen är vår målsättning att utredningstiden ska vara högst fyra (4) månader. Kalix kommun kan komma att kräva ytterligare uppgifter från sökanden, utöver det som framgår i blanketten. Beslut om godkännande fattas av utbildningsnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa