Ansökan om byapeng

LÄS MER

Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd. Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för majoriteten i byn och syftar till utveckling för byn/bygden kan söka byapeng. Den sökande bör därför beskriva hur föreningen blivit utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras om det finns flera sökande från samma by.

Prioritering sker utifrån Kalix Landsbygdsprogram och byapengen beslutas i vårt Samverkansråd.

Prioritering

  1. Insatsområden ingår i Kalix utvecklingsprogram 2009-2015 – ur ett landsbygdsperspektiv
  2. Föreningar som har en övergripande verksamhet med stor aktivitet och verksamhet riktas mot boende, service-, näringslivs- och/eller arbetsmarknadsfrågor.