Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare och/eller person med betydande inflytande här.

Se 9 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). (öppnas i ny flik)

Se även informationsblad om kompetens för föreståndare för brandfarlig vara, utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). (öppnas i ny flik)

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer för befintligt tillstånd
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa