Ansökan om att få ställa ut blomlådor på kommunala vägar och gator

LÄS MER

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas varje år hos kommunen och gäller från 15 maj - 15 september. Din ansökan ska skickas in senast 1 maj. För att få ditt ärende beviljat behöver du ett skriftligt tillstånd från dina grannar. På kalix.se finns mer information om vad som gäller för blomlådor https://www.kalix.se/Samhalle/Trafik-och-gator/Trafikregler-och-sakerhet/Farthinder/blomlador/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Tillstånd från grannar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa