Anmälan om hämtning av avfall för samlokaliserad verksamhet

LÄS MER

Anmälan gäller bara samlokaliserade verksamheter, alltså verksamheter som ligger i ett flerbostadshus och nyttjar samma kärl som hushållen.

Hämtning av avfallet påbörjar tidigaste tre veckor efter det att anmälan har gjorts och inte innan 1 januari 2024. I de fall ingen sortering för hushållen har införts i fastigheten vid anmälan kommer hämtning av avfallet
från verksamheten införas vid samma tidpunkt som för hushållen.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombudet
dataskyddsombud@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa