Modersmålsundervisning/minoritetsspråksundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att vara berättigad till modersmålsundervisning ska:

  • språket användas som dagligt umgängesspråk i hemmet (undantag minoritetsspråk och adoptivbarn)
    och
  • eleven ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål (undantag minoritetsspråk).

Bedömning av elevens kunskaper i språket sker under de första lektionstillfällena. Läraren bedömer om eleven har tillräckliga kunskaper för att följa undervisningen. 

Minoritetsspråk 

Elever som har modersmål samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet och grundläggande kunskaper i språket saknas. 

Modersmålsundervisning erbjuds om minst fem elever anmäler sig till samma språkgrupp och om det finns lämplig lärare i modersmålet. För minoritetsspråk gäller inte kravet om minst fem elever. 

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa