Ansökan om nyanslutning eller omläggning av vatten- och/eller avloppsledning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som behöver få igång vatten och renhållning anmäla detta. Anmälan bör göras i god tid innan du faktiskt måste ha vatten och renhållning.

Den här tjänsten gäller bara för fastigheter som inte har vatten och renhållning sedan tidigare utan där det är någon form av nyanmälan. Här kan du läsa mer och hitta renhållningstaxa med mera https://www.kalix.se/Boende/Avfall-och-atervinning/

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Vattenmätarställning
  • Datum för ägarbytet
  • Den nya ägarens personnummer, namn och adress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa