Ansökan om bidrag till marknadsföringsaktiviteter för att främja attraktivitet och inflyttning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med bidraget är att underlätta för föreningar att jobba med marknadsföring och aktiviteter som stärker bygdens attraktivitet och främjar inflyttning. Målet är en ökad inflyttning till Kalix kommun och dess byar.

Vem kan söka?

Förening verksam och med säte i Kalix kommun. En ideell förening prioriteras om det finns flera sökande från samma by. 

Insatsområde

Attraktiva bygder – arbete med marknadsföring samt genomförande av aktiviteter som attraherar människor till bygden.

Kriterier – för vad kan man söka bidrag?

•    Publika evenemang (exempelvis sommarevenemang, julmarknader eller hemvändarevent), evenemang som riktar sig till allmänheten
•    Marknadsföring av bygden 
•    Marknadsföring av evenemang

Bidrag lämnas inte för fester (innefattar även jubileer). 

Belopp

Det belopp som kan beviljas är maximalt 10 000 kronor per evenemang eller marknadsföringsaktivitet. Om ett evenemang eller en marknadsföringsaktivitet ställs in ska eventuellt utbetalt bidrag återbetalas. Bidraget ska stödja faktiska kostnader för aktiviteten.

Motprestation

All marknadsföring ska följa Kalix platsvarumärkesprofil och ge exponering till platsvarumärket.

Återrapportering om kostnader och resultat efter genomförande av aktiviteten.
 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa